Tiến sĩ Đỗ Mạnh Hưng

Chuyên gia phôi học

Đông Đô IVF Center - Bệnh viện Đông Đô

Tiến sĩ Đỗ Mạnh Hưng

  ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH

  Vui lòng để lại thông tin của Quý khách.

  Tiến sĩ Đỗ Mạnh Hưng có gần 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phôi học lâm sàng thụ tinh ống nghiệm.

  Tốt nghiệp Cử nhân Sinh học, Thạc sĩ Sinh học tại Trường Đại học khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội; Tiến sĩ Y sinh phân tử tại Đại học Quốc gia Chonnam Hàn Quốc. Tham gia thử nghiệm sản phẩm mới hướng tới tỷ lệ thành công 100% trong kỹ thuật Đông – Rã phôi tại Nhật Bản.

  Bên cạnh hoạt động chuyên môn, Tiến sĩ Đỗ Mạnh Hưng còn là tác giả và đồng tác giả của nhiều công trình khoa học và giải thưởng trong lĩnh vực Phôi học và Hỗ trợ sinh sản, giúp tăng tính hiệu quả, thân thiện trong điều trị thụ tinh trong ống nghiệm.

  KINH NGHIỆM CÔNG TÁC

  • 2010 – 2014: Nghiên cứu viên – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • 2014 – 2020: Nghiên cứu sinh – Khoa giải phẫu, Trường Y – Đại học Quốc gia Chonnam Hàn Quốc
  • 2021 – T5/2023: Chuyên gia phôi học – Bệnh viện hỗ trợ sinh sản và nam học Đức Phúc
  • T6/2023 đến nay: Chuyên gia phôi học – Đông Đô IVF Center

  THÀNH TỰU

  Các nghiên cứu đã công bố:

  • Manh-Hung Do, Hien Duong Thanh, Phuong Kim To, Min Soo Kim, Changjong Moon ,and Chaeyong Jung, (2022). CD46 protects the bladder cancer cells from cetuximab-mediated cytotoxicity. Sci Rep; 12, 22420. https://doi.org/10.1038/s41598-022-27107-9.
  • Duong Thu Trang, Nguyen Minh Phu, Do Manh Hung, Vu Phuong Nhung, Nguyen Ngan Ha, Ma Thi Huyen Thuong, Tran Thi Bich Ngoc, Nguyen Xuan Hiep, Nguyen Dang Ton, Nong Van Hai, Nguyen Hai Ha, (2022). Whole exome sequencing revealed novel pathogenic variants in Vietnamese patients with FEVR. Molecular Vision; 28:480-491. http://www.molvis.org/molvis/v28/480.
  • Young-Suk Cho*, Manh-Hung Do*, Se-Young Kwon, Changjong Moon, Kwonseop Kim, Keesook Lee, Sang-Jin Lee, Silvio Hemmi, Young-Eun Joo, Min Soo Kim, and Chaeyong Jung, (2016). Efficacy of CD46-targeting chimeric Ad5/35 adenoviral gene therapy for colorectal cancers. Oncotarget; 7(25): 38210–38223. (Co-first author)
  • Manh-Hung Do, Phuong Kim To, Young-Suk Cho, Se-Young Kwon, Eu Chang Hwang, Chan Choi, Sang-Hee Cho, Sang-Jin Lee, Silvio Hemmi, and Chaeyong Jung, (2018). Targeting CD46 Enhances Anti-Tumoral Activity of Adenovirus Type 5 for Bladder Cancer. Int J Mol Sci; 19(9): 2694.
  • Phuong Kim To, Manh-Hung Do, Young-Suk Cho, Se-Young Kwon, Min Soo Kim and Chaeyong Jung, (2018). Zinc Inhibits Expression of Androgen Receptor to Suppress Growth of Prostate Cancer Cells. Int J Mol Sci; 19(10): 3062.
  • Ha Hai Nguyen, Hoa Thi Thanh Nguyen, Nhung Phuong Vu, Quynh Thuy Le, Chau Minh Pham, Thuong Thi Huyen Ma, Do Manh Hung, Hang Le Bich Pham, Ton Dang Nguyen, Hien Thi Thu Le, Hai Van Nong (2018). Mutational screening of germline RB1 gene in Vietnamese patients with retinoblastoma reveals three novel mutations. Mol Vis; 24: 231–238.
  • Phuong Kim To, Manh Hung Do, Jin-Hyoung Cho, and Chaeyong Jung (2020). Growth Modulatory Role of Zinc in Prostate Cancer and Application to Cancer Therapeutics. Int. J. Mol. Sci; 21(8), 2991;

  Các giải thưởng báo cáo:

  • Best poster presentation of “CD46 is overexpressed in colorectal cancers and mediates enhanced tumor transduction efficacy of Ad5/35 chimeric adenovirus”. Korea Anatomy conference 2015.
  • Best poster presentation of “Efficacy of adenoviral gene therapy targeting CD46 in colon and bladder cancer”. Hwasun Biomedical Workshop 2016, Chonnam National University Hwasun Hospital, Jeollanam-do, Korea.

  Hoạt động gần đây:

  • Tháng 3.2023: Báo cáo tại hội nghị Phôi học lâm sàng – CEC 2023 với đề tài: “Hiệu quả của việc ủ tinh trùng với dịch nang trứng lên kết quả tạo phôi bằng kỹ thuật ICSI”.