Bác sĩ Đặng Hải Ninh

Bác sĩ Nam khoa - Hỗ trợ sinh sản

Đông Đô IVF Center - Bệnh viện Đông Đô

Bác sĩ Đặng Hải Ninh

  ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH

  Vui lòng để lại thông tin của Quý khách.

  Bác sĩ Đặng Hải Ninh hiện là Bác sĩ Nam khoa – Hỗ trợ sinh sản tại Đông Đô IVF Center, Bệnh viện Đông Đô

  QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  • 2016: Tốt nghiệp ngành Bác sĩ đa khoa – Đại học Y Dược Hải Phòng

  BẰNG CẤP, CHỨNG CHỈ

  • 2018: Thực hành lâm sàng Hỗ trợ sinh sản – Bệnh viện Từ Dũ
  • 2019: Thực hành lâm sàng Nam khoa – Bệnh viện Việt Đức

  KINH NGHIỆM CÔNG TÁC

  • 2019: Bác sĩ Nam khoa, Hỗ trợ sinh sản – Bệnh viện Đa khoa Hoè Nhai
  • 2020 – Nay : Bác sĩ Nam khoa, Hỗ trợ sinh sản – IVF Đông Đô Center, Bệnh viện Đông Đô